ERIVAJADUSEGA KASUTAJALE

Erivajadustega inimestele on tagatud ligipääs Kadrina valla raamatukogu põhikogus Kadrinas ja Hulja filiaalis. Kadrinas on olemas kaldtee, spetsiaalne uksekell, inva-wc, Huljal kaldtee ja inva-wc.  Avarad parklad asuvad Kadrina, Hulja, Kihlevere, Vohnja raamatukogu juures.
Lisaks on võimalus tellida soovitud teavikud raamatukappi, mis asub Kadrina põhikogu hoone otsaseinas. Tagastada saab raamatuid tagastuskastidesse, mis asuvad kõigi raamatukogu üksuste juures (Kadrina, Hulja, Kihlevere, Vohnja).
Liikumispuudega inimestel on võimalus lisaks tellida koduteenindust telefonil Kadrinas 325 0107, Huljal 325 2440, Kihleveres 329 8491, Vohnjas 323 3491, Viitna piirkonna lugejad saavad tellida koduteenindust telefonil 325 0107.

Nägemispuudega inimestel võimalus tellida raamatuid Eesti Pimedate Raamatukogust
https://epr.ee/et/teenused/- Eesti pimedate raamatukogu