KIHLEVERE FILIAALI AJALUGU

Kihlevere raamatukogu
Kihlevere raamatukogu asutamisaasta on teadmata.
Esimesed sissekanded dokumentidesse on tehtud 1947. aasta lõpul, millest võib järeldada, et sel ajal raamatukogu Kihlevere mõisahoonesse ka asutati.
Aastate 1963 – 1990 töötas raamatukogus Malle Pärnamäe.
Tema ütluste kohaselt on eelnevalt raamatukogus töötanud Leida Undeldorf (Tipp) Ahila külast, Aino Liinver, pr Mikiver, Aina Maamets, 1990 – 1994 töötas raamatukogus Anneli Sild (Eller). Raamatukogu asus Kihlevere mõisa hoones.
Aina rohkem hakati rääkima vajadusest tingimusi parandada ja aastal 1994 saadi raamatukogule ruumid kolmetoalises korteris Kihlevere 11-9. Ruumid asusid kolhoosi „Kalevipoeg“ kontoriga ühes trepikojas esimesel korrusel. Toad olid remontimata, aga tänu keskküttele olid töötingimused head.
1995. aasta alguses asus Anneli Sild tööle Kadrina raamatukogusse. Jaanuaris 1995 asus Kihlevere raamatukokku tööle Eha Tingas. 1995. aastal registreeriti Kihlevere raamatukogus lugejaid 127, sh lapsi 39, külastusi 2168, laenutusi 5358.
Raamatukogus toimusid erinevad külakoosolekud, valimiste ajal töötas valimisjaoskond.
Peale kolhoosi „Kalevipoeg“ tegevuse lõpetamist jäi raamatukogu Kihlevere piirkonnas ainukeseks kultuuri- ja ühiskondliku elu keskuseks, varem töötasid mõisahoones mitmesugused huviringid, näidati filme, toimusid pereõhtud jne. Pärast majandi reformimist ning mõisahoone riigile üleandmist jäi kultuuritegevus Kihleveres soiku.
Kolhoos lõpetas tegevuse ja inimesed läksid laiali. Maja, kus asus raamatukogu, jäi tühjaks ja lõpetati ka kütmine.
1999. aasta augustis sai raamatukogu suuremad ruumid kõrvalolevasse majja Kihlevere 10-1, praegusel aadressil Külavahe tee 2 – 1. Ruumid remonditi ja oktoobris 1999 toimus kolimine. Raamatukogu avamispidu toimus 12. novembril 1999. a.
2000. aastal ehitati raamatukokku dušširuum, kus oli külaelanikel võimalik pesemas käia. Kolhoosi saun oli suletud ja paljudel puudusid pesemisvõimalused.
Kogukonna soove arvestades on aja jooksul pakutud raamatukogus erinevaid teenuseid – perearsti vastuvõtud, juuksuri, kosmeetiku, küünetehniku ja massööri teenused.
1998 – 2013 tegutses Kihlevere raamatukogu laenutuspunkt Ama külas.
Kadrina vallavolikogu määrusega nr.19 21. november 2001 lõpetati Kihlevere raamatukogu tegevus juriidilise isikuna 2002. aasta 1. jaanuarist. Tunnistati kehtetuks Kihlevere raamatukogu põhimäärus ja kinnitati Kadrina valla raamatukogude ühtne põhimäärus, millega nimetati raamatukogu ümber Kadrina valla raamatukogu Kihlevere filiaaliks. 2004. aastast alustati elektroonilise laenutamisega.
2005. aastal loodi raamatukokku Wifi leviala.
1. november 2012 – 28. detsember 2018 tegutses Kihlevere raamatukogus postipunkt.
2013. aastal sai raamatukogu nõuetele vastava valgustuse ja tehti sanitaarremont.
2014. aastal paigaldati Kihlevere külla valguskaabel ELA, mis tõi kaasa külainimestele kiirema internetiühenduse. 2019. renoveeriti välistrepp, mis parandas ligipääsu raamatukogule.
2019. aastal alustati aktiivset tegevust lastega – töötoad, ettelugemised, lauamängude õhtud jne.
2020. aastal vahetati välja kuumaveeboiler uue vastu ja renoveeriti rõdu, raamatukogu sai raamatute tagastuskasti, mis kergendas tööd koroonaviiruse leviku ajal.