LAENUTAMINE

Teavikute laenutus registreeritakse raamatukoguprogrammis URRAM.
Raamatuid laenutatakse koju Kadrinas, Huljal, Kihleveres ja Vohnjas üldjuhul 15 kalendripäevaks.
Teavikutele, millele on tekkinud järjekord, võib raamatukoguhoidja ja lugeja vahelisel suulisel kokkuleppel kehtestada lühema laenutähtaja. Raamatukogul on õigus määrata suure nõudlusega teavik ajutiselt kohalkasutatavaks.

Kadrina valla raamatukogu kasutamise eeskiri