PIKENDAMINE

Tagastamistähtaja saabumisest teavitatakse lugejat raamatukoguprogrammi URRAM kaudu automaatselt e-kirjaga.
Teavikute tagastamistähtaega saab pikendada, kui teavikutele ei ole tekkinud järjekorda.

Pikendada saab raamatukogus kohapeal, helistades, saates e-kirja, vastates automaatsele meeldetuletusteatele või raamatukoguprogrammis URRAM ( www.lugeja.ee ).

Kadrina valla raamatukogu kasutamise eeskiri