TELLIMINE

Teavikut saab tellida ette või registreerida lugemisjärjekorda raamatukogus kohapeal, telefoni teel, e-kirjaga või raamatukoguprogrammis URRAM.
Tellida saab ka meie raamatukogus puuduvat kirjandust teistest Eesti raamatukogudest (RVL). Sel juhul peab lugeja hüvitama postikulud.
Teaviku saabumisest teavitatakse lugejat telefoni teel, e-kirjaga või sõnumiga.
Soovi korral saab tellida raamatud raamatukappi.