DIGILEHED RAAMATUKOGUS

Hea lugeja!

Kadrina valla raamatukogus on võimalus lugeda lugejaarvuti vahendusel digiajalehti Lääne-Virumaa Uudised ja Eesti Päevaleht. Artikleid saab lugeda täies mahus ja tasuta.

Kasutage head võimalust olla kursis päevakajaliste uudistega raamatukogu vahendusel!

Kohtume raamatukogus!